Ubezpieczenia UNIQA

Ubezpieczenia turystyczne UNIQA
indywidualne lub grupowe

W krajach Unii Europejskiej w przypadku nagłego zachorowania chroni nas karta EKUZ wydawana bezpłatnie w ramach NFZ. Niżej podane usługi medyczne trzeba jednak pokryć z własnej kieszeni:

 • zakup niezbędnych lekarstw przepisanych przez lekarza;
 • leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów;
 • komora dekompresyjna w uzasadnionych medycznie przypadkach;
 • transport do ambulatorium lub szpitala;
 • transport między placówkami medycznymi na zlecenie lekarza prowadzącego za granicą;
 • transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej;
 • usługi ratownictwa, np. z transportem helikopterem do szpitala;
 • transport w związku z koniecznością powrotu do RP bądź kraju stałego pobytu;
 • dodatkowe wyżywienie i zakwaterowanie za granicą w celu rekonwalescencji;
 • podróż osoby towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia ubezpieczonego do RP lub kraju stałego pobytu;
 • transport zwłok ubezpieczonego, zakup trumny bądź urny (wraz z kremacją) za granicą.

Aby się uchronić przed tymi kosztami, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Prowadzimy sprzedaż polis turystycznych firmy UNIQA, których ceny wahają się od 2,88 zł do 16,80 od osoby za dzień w zależności od zakupionego wariantu. 

Zadzwoń i sprawdź koszt
Twojego ubezpieczenia